รายการสัตวแพทย์สนทนา
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.05-9.30 น.

สื่อกลางระหว่างประชาชนกับสัตวแพทย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์ การรักษาและป้องกันโรค ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันโรคระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต

อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
รายการสัตวแพทย์สนทนา
1 ตุลาคม 2565
Smart Biosecurity เป็นอย่างไร
24 กันยายน 2565
39 views
น้ำนมเหลืองในสุกร
16 กรกฎาคม 2565
62 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง