รายการ Aging Society
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.05-17.55 น.

พุดคุยเพื่อให้ผู้ฟังร่วมตระหนักรู้และเข้าใจสังคมผู้สูงอายุว่า การรู้เท่าทันสังคมผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อเตรียมพร้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่าง ๆ ครอบคลุมมิติทั้งทางครอบครัว สังคม และอาชีพ โดยเชื่อมโยงทุกศาสตร์กับประเด็นที่น่าสนใจ

ผู้ดำเนินรายการ
พลินี เสริมสินสิริ

ผู้จัดรายการจากภายนอก

รายการ Aging Society
18 กันยายน 2564
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง