รายการลำนำไหมไผ่
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.05-15.55 น.

เพลงจีน สลับกับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา

ผู้ดำเนินรายการ
จินตนา ธันวานิวัฒน์

ผู้จัดรายการจากภายนอก