รายการส่งต่อข้อคิด 101.5
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.55-13.00 น.