คลุกข่าว เคล้ากฎหมาย

นำเสนอความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและแนวทางในการนำข้อกฎมายไปใช้

ผู้ดำเนินรายการ
สยาม จูริสติก