รายการจับกระแสข่าว
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.05-12.30 น.

สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ และสัมภาษณ์ประเด็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน

ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

นันทพงศ์ ม่วงพิณ

ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ