รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05-11.30 น.

เกาะติดทุกเรื่องราวทางด้านรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผลงานทางวิชาการที่ดีเด่นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำหลักสูตร โครงการและกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง