รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-16.00 น.

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
19 พฤษภาคม 2563
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง