รายการคุยกับเด็กจุฬาฯ
ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 18.50 น.