รายการดนตรีทิพย์
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.30-7.55 น.

สาระดนตรี คลาสิค พูดคุย สัมภาษณ์ เปิดเพลงคลาสสิค เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงคลาสสิค นักแต่งเพลง เครื่องดนตรี การจัดแสดงดนตรี และเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับดนตรีคลาสสิค

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ตรีทิพ กมลศิริ

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย