รายการสโมสรอาจารย์ สโมสรความคิด
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30-13.55 น.

นำเสนอเนื้อหาวิชาการทั้งในด้านวิจัยและการแสดงความคิดของอาจารย์ นิสิต นักวิจัย ตลอดจนผู้รู้ทั่วไป กิจกรรมวิชาการ โครงการของจุฬาฯที่น่าสนใจ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือวันสำคัญในรอบปี

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ภาวรรณ หมอกยา

ทีมงานสโมสรอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย