รายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA Thai
ทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-8.30 น.