รายการหมุนตามโลก
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น.

วิเคราะห์ประเด็นเด่นเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกในทุกมิติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ผู้จัดรายการจากภายนอก


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง