คนรุ่นใหม่กับสิ่งแวดล้อม
219 views
0
0

คนรุ่นใหม่กับสิ่งแวดล้อม
• คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เริ่มมีการตั้งคำถามถึงความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งเพราะได้รับผลกระทบจากการที่คนรุ่นก่อนได้กระทำมา
• เราจะเริ่มเห็นการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)