แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะ 3
43 views
0
0
" การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่ง 100 เมตร เป้าหมายคือต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย โดยอาศัยความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศ "

ประชาชนควรร่วมมือกันเพื่อลดจำนวนการติดเชื้อให้มากที่สุด โดยจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลป้องกันตนเองและเฝ้าระวังติดตามผู้ที่มีความเสี่ยง รวมถึงมาตรการการกักตัว 14 วัน หลังกลับจากต่างประเทศ ยังคงต้องดำเนินการต่อ อีกทั้งยังมีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศอีกด้วย

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
แนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะ 3
รายการ เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
วิทยากร: นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ : ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข