ขยะช่วงโควิด-19
42 views
0
0
"ในการกำจัดขยะควรคำนึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด "

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ประชาชนไม่ได้ออกไปนอกบ้านมากนัก ส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น มีการเลือกใช้บริการสั่งอาหาร รวมถึงบางครอบครัวมีการตุนของจำเป็นมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างขยะจำนวนมาก โดยเราควรมีวิธีจัดการให้ขยะเหล่านี้ไม่ล้นบ้าน อีกทั้งไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับพนักงานเก็บขยะ และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ขยะช่วงโควิด-19
รายการ envi insider by ดร.โอ
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล - อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา และ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย