สร้างมิติใหม่ของกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้ผล
179 views
0
0

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีลงแรงทำกันไป ทำแล้วได้ผลจริงไม่ ทำแล้วเกิดอะไรต่อ ชวนมาสร้างมิติใหม่ให้กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่ได้ทำ แต่ต้องตามต่อ และหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคน-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย