สำรวจนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
191 views
0
0

• สำรวจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาที่เดินหน้าและถอยหลัง
• Carbon neurtral 2050 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ (ว่าที่) ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน จะเป็นจริงได้แค่ไหน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์