ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจปี 2563 และน่าจะเกิดในปี 2564
135 views
0
0
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจปี 2563

• โควิด-19 วิถีทางของธรรมชาติกับการทำงานของมนุษย์
• การประกาศลดใช้รถน้ำมัน
• การผลักดันเข้าสู่พรมแดนอวกาศของมนุษย์

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเกิดปี 2564

• การจัดขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เมื่อ Recycle อาจไม่ใช่คำตอบ แต่เป็น Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การรวมพลังของมนุษย์ โดยใช้มหกรรมเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนหลังเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)