เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว
98 views
0
0
"ตอนที่ 1"
เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว

1. Data การเก็บข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็น ต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

2. ธุรกิจ ธุรกิจคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ ต้องใส่แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปในธุรกิจและต้องทำจริงด้วย เพราะตรวจสอบได้

3. พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรเท่านั้น แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนช่วงโควิด-19
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)