ทำไมน้ำประปาเค็ม
123 views
0
0

• น้ำประปาเค็มเกิดจากอะไร
• ทำไมปีนี้น้ำประปาเค็มหนัก
• ทำไมน้ำประปาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ไม่เค็มเท่าฝั่งตะวันออก
• น้ำทะเลไม่ได้หนุนทั้งวัน ช่วงเวลาที่น้ำหนุนคือ 14.00-17.00 น. ดังนั้นหลีกเลี่ยงการเก็บน้ำช่วงเวลานี้
• ต้มน้ำให้เดือดไม่ได้ช่วยให้หายเค็ม ยิ่งต้มยิ่งเค็ม
• เลือกเครื่องกรองน้ำแบบไหนดี สิ่งที่ได้มาและหายไปจากเครื่องกรองน้ำแบบต่างๆ
• เรากังวลกับความเค็มที่มากับน้ำประปา แต่อยากฝากไว้ให้คิดว่าอาหารที่เรากินนั้นมีปริมาณโซเดียมมากกว่าหรือเปล่า

น้ำประปาเค็มเกิดจาก 3 ปัจจัย
1. น้ำทะเลหนุน จังหวัดที่ติดทะเลได้รับผลกระทบชัดเจน
2. แรงดันน้ำด้านบน (จากภาคเหนือ) มีน้อย
3. ระบบผลิตน้ำประปา

เหตุที่ปีนี้น้ำประปาเค็มหนัก ส่วนหนึ่งเพราะ Climate change เมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ทำให้การหนุนของน้ำเค็มมีความรุนแรงขึ้น

เหตุที่น้ำประปาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ไม่เค็มเท่าฝั่งตะวันออก เพราะขึ้นกับน้ำดิบที่ใช้ ฝั่งตะวันตกใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งต่อเชื่อมจากจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณนั้นมีพื้นที่ป่าและเขื่อนใหญ่
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)