มิติที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
103 views
0
0

จากปัญหามลพิษอากาศที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงดีเซล สู่ที่มาของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV รายการ envi insider ชวนมอง "มิติที่เกี่ยวเนี่องกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า" ไม่ใช่แค่เพียงมีตัวยานยนต์ไฟฟ้าแล้วจบ แต่ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องคิดต่อ และทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย