การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 : ระบบการบริหารราชการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : ข้อเสนอแนะและทฤษฎีความช้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
140 views
0
0
"ดำเนินรายการโดย รศ.ตระกูล มีชัย "
ข้อเสนอแนะและทฤษฎีความช้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในช่วงสัปดาห์นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า วันเกิดที่ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่กลับให้ผู้นำเหล่าทัพ และข้าราชการระดับสูงเข้ามาอวยพรที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลาราชการ เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวมองว่า หากจะมีการอวยพรควรจะเป็นที่บ้านพัก หรือ ในเวลาหลังจากราชการจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า เนื่องจากบ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในกรมกองทหารอยู่แล้ว

- ขณะเดียวกันยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหา ที่รวมถึงเรื่องของภัยแล้ง ซึ่งหลายรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยังยืน ยังคงมีมาโดยตลอด จนกลายเป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชน โดยภัยแล้งยังเกี่ยวพันไปจนถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย รวมไปถึงการวางแผนของกรมทรัพยากรบาดาล ที่ต้องแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย

- ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบบริหารราชการ ที่การประสานงานต่างกระทรวงกัน แต่ดูและประเด็นเดียวกัน ทำงานการทำงานมีความล่าช้า และไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่วนตัวผิดหวังต่อการบริหารราชการที่จะมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

- พร้อมมีข้อเสนอแนะในการกระจายอำนาจ ผ่านกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง จัดการและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจัง แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ต้องมีการตั้งวอร์รูมเพื่อดูแลปัญหาราชการ ทั้งปัญหาเชิงกฎหมาย นโยบาย งบประมาณ

- สถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคงของรัฐบาลในขณะนี้ มองว่าอาจจะอยู่ต่อจนกว่าจะครบ 4 ปีให้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์เรื่องวิกฤตรัฐธรรมนูญ ที่อาจทำให้รัฐบาลยุบสภา แต่ก็ปรากฎว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ จนทำให้รัฐบาลยังเดินหน้าได้ต่อไป

- ส่วนการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ซึ่งมีการถกเถียงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จนกลายเป็นเกมทางการเมือง ที่มีเรื่องของญัตติการอภิปรายในสภาเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นภาระต่อประธานในการประชุม

- สุดท้ายเสียงออกมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ต้องตกไปในมาตรา 256 ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ พร้อมกันนี้จากการเขียนผลงานชิ้นสุดท้ายของ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มองว่าถ้านำทฤษฎีแห่งความช้ามาใช้มาปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค่อยๆแก้ไข ในต่อสู้กับอำนาจรัฐ เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนำมาใช้

- โดยมองว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมักมีผลเสีย ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเป็นวงกว้างและมีคยนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก ดังนั้นอาจจะกลับมามองถึงการปรับวิธีกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวใหม่หรือไม่ เพราะหากเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่มุ่งเป้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว โดยไม่แตะต้องหมวดที่ 1-2 และมีพลังขับเคลื่อนจากประชาชนที่สูงมากกว่า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนในปี 2540 อาจจะเป็นไปได้ยากแล้วเนื่องจากถูกปิดทางด้วยกระบวนการทางสภาเพิ่มเติม

- ดังนั้นจะต้องทบทวนทีละเรื่อง ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ หากมีปัญหาตรงจุดใดจะต้องแก้ไขทีละจุดเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป