การเมืองเรื่องน่ารู้ : สาระสำคัญรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรัฐสภาในสมัยอดีต
63 views
0
0

เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรัฐสภาในสมัยอดีต

- ที่ผ่านมารัฐสภาไทย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของรัฐสภามาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยปี 2489 ทั้งในรูปแบบของสภาคู่และสภาเดี่ยว โดยเฉพาะในปี 2517 ที่มีการถกเถียงกันมากของระบบรัฐสภา

- จนสุดท้ายได้เป็นสภาคู่ที่มีวุฒิสภาในการช่วยกลั่นกรองกฎหมายที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร

- โดยเมื่อเข้าสู่ปี 2540 นั้นมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ถือเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทย แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับอิทธิพลภายในจังหวัด ต้องใช้เงินในการซื้อเสียงและมีตำแหน่งขึ้นมา ซึ่งในปี 2550 ก็ได้มีการปรับบทบาทของวุฒิสภามากขึ้น จนมาสู่ปี 2560 ที่ให้อำนาจของวุฒิสภามากขึ้น

- การเสนอแก้ไขโครงสร้างรัฐสภานั้น ทำให้เกิดการจุดประกายว่า หากเป็นระบบสภาเดี่ยวแล้วจะเป็นไปในทิศทางใด

รายการการเมืองเรื่องน่ารู้