การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ ​6 มีนาคม 2564 : การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 views
0
0
ช่วงที่ 1 : การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

- การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ในการหาเสียงทางการเมือง โดยในปัจจุบันการเมืองได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากขึ้นและต้องติดตามดูต่อไปด้วยว่าจะมีการทุ่มทรัพยากรเพื่อให้ได้คะแนนเสียงแบบในสมัยก่อนหรือไม่ แต่ก็เชื่อว่าประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่สามารถใช้การทุ่มทรัพยากรเหมือนเมื่อก่อนได้

- ส่วนการชุมนุมต้องรอดูว่าปัญหาที่มีการใช้ความรุนแรงของฝ่ายผู้มาชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเกิดขึ้นหรือไม่ โดยการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้เป็นซีรีย์ที่จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่จะมีปัญหาที่เกิดขึ้น คือการชุมนุมที่ไร้แกนนำกับชุมนุมที่มีผู้นำจะมีความแตกต่างกัน

- ส่วนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ในประเด็นมาตรา 256 ต้องติดตามการแถลงข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้ง สสร.เพื่อแก้ไขจะทำได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำความคิดเห็นเหล่านี้ออกมาวินิจฉัยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 เขียนขึ้นมาว่าอย่างไรต้องรอดูวันที่ 17 มีนาคมต่อไป

ช่วงที่ 2 : แผนปฏิรูปทางการเมืองฉบับปรับปรุง

- แผนปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โดยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ได้เห็นด้วยกับการที่ให้เกิดปฏิรูปทางการเมืองซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อที่จะพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป ซึ่งจากการการประชุมคณะกรรมวิจัยพัฒนาของรัฐสภาได้ เชิญศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงบประมาณรัฐบาล โดยได้เสนอแนวความคิดรูปแบบโครงการวิจัย หรือ proposal ในที่ประชุมในการวิจัยพัฒนาวิจัยชุดใหม่

- ซึ่งในแผนการปฏิรูปนั้น รัฐสภามีความสำคัญมากต่อการปฏิรูปทางการเมืองจึงต้องมีงานวิจัยเข้ามาช่วยสนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการทำงานของรัฐสภามากขึ้น โดยกระบวนการทำงานของรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการปฏิรูปทางการเมืองเพราะสถาบันรัฐสภาเป็นสถาบันที่คู่กับสถาบันฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการที่เป็นการปฏิรูปทางการเมือง