แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
54 views
0
0

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย