มิติที่เกี่ยวข้องกับ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า
90 views
0
0

มิติที่เกี่ยวข้องกับ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)