จากดิจิทัลหยวน..สู่ดิจิทัลบาท
136 views
0
0

จากดิจิทัลหยวน..สู่ดิจิทัลบาท
เมื่อประเทศจีนเริ่มทดสอบการใช้งาน “ดิจิทัลหยวน” ขณะเดียวกันวันที่ 2 เมษายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวโครงการ Retail CBDC (Central Bank Digital Currency) หรือ “เงินดิจิทัลบาท” สำหรับให้คนทั่วไปใช้

• ประชาชนจะได้อะไรจากดิจิทัลบาท
• ดิจิทัลบาทแตกต่างจาก e-Money และพร้อมเพย์อย่างไร
• ประเด็นที่ท้าทายธนาคารแห่งประเทศไทย
• เราจำเป็นต้องมีดิจิทัลบาทนี้มากน้อยแค่ไหน
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย