มองฝุ่นจิ๋วจากการสำรวจคนกรุงเทพฯ
110 views
0
0

มองฝุ่นจิ๋วจากการสำรวจคนกรุงเทพฯ
• ผลต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5
• มองปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในมุมเศรษฐศาสตร์
• มาตรการลดฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดในเขตกรุงเทพฯ
• คนกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 อย่างไรหากมีต้นทุนต้องจ่าย
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย