การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
82 views
0
0

"ผู้นำประเทศกับการจัดการภาวะวิกฤตของเชื้อไวรัสโควิด-19"

- การแถลงของนายกรัฐมนตรี กรณีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากโควิด-19 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 21.00 ของวันที่ 23 เมษายน มีข้อสังเกตหลายประการ ทั้งการวางสายตาของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มองประชาชนอย่างแท้จริง บทการเขียนที่เน้นการอ่านมากกว่าการใช้ความจริงใจในการสื่อสารกับประชาชน

- ภาวะของผู้นำประเทศในการแสดงความประสงค์เพื่อให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการปกป้องของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเกินสมควร ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นคือต้องมีทีมงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้

- การขับเคลื่อนในขณะนี้ยังเป็นไปในเรื่องของระบบข้าราชการ ทำให้เกิดการทำงานที่มีความล่าช้า ดังนั้นจะต้องมีการจัดตั้งวอร์รูมโดยมีการติดตามสถานการณ์ทุกวัน มีการสรุปสถานการณ์ปัญหาไปยังจังหวัดที่เกิดการระบาดอย่างหนัก

- พร้อมกันนี้การเสริมพลังขวัญกำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องดูแลอย่างครอบคลุม ทั้งในแง่ของสวัสดิการ การรักษาโควิด-19 ไปถึงบุคคลในครอบครัว เพราะมีความจำเป็นมากกว่าการดูแลผู้ที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อ

- พร้อมกันนี้ขอให้ทุกฝ่ายหยุดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ทั้งฝ่ายบริหาร นักการเมือง และในสภา ทุกคนต้องร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้