นโยบายการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
90 views
0
0

นโยบายการจัดการระบบสุขภาพอำเภอมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การจัดการระบบสุขภาพมีความสำคัญอย่างไร
• งานด้านสาธารณสุขและสุขภาพมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่
• การจัดการเรื่องนี้ควนเริ่มต้นจากอะไร
• หากนโยบายการจัดการระบบสุขภาพได้ผลจะส่งผลดีอย่างไร
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย