กฎเกณฑ์การรวมธุรกิจของไทย เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา
77 views
0
0

กฎเกณฑ์การรวมธุรกิจของไทย เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา
• ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทำไมรัฐต้องเข้ามาดูแลการรวมธุรกิจของบริษัท
• ผู้มีอำนาจเหนือตลาดพิจารณาจากอะไร
• การประเมินอำนาจทางการค้าสามารถทำได้อย่างไร
• ความแตกต่างของกฎเกณฑ์ระหว่างไทยกับสหรัฐมีอะไรบ้าง
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย