ความเชื่อมโยงดิจิทัลสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างไร
97 views
0
0

ความเชื่อมโยงดิจิทัลสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างไร
• อาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดออนไลน์ที่เติบโตมากที่สุดในโลก
• 4 ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง
• ความเชื่อมโยงดิจิทัลคือพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วยอะไรบ้าง
• ปัจจัยอะไรที่ทำให้อาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย