นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อโควิด-19 | จุฬาปริทรรศน์
49 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 13 มิ.ย. 64
ติดตาม นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองฆ่าเชื้อโควิด-19
กับการบูรณาการศาสตร์สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค