CU dent enterprise | จุฬาปริทรรศน์
44 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 20 มิ.ย. 64
ติดตาม CU DENT ENTERPRISE สตาร์ตอัพ "ทันตะ จุฬาฯ"
เปลี่ยนงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากที่เข้าถึงง่ายยังไง ?

โดย รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค