วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ กับความท้าทายในโลกอนาคต | จุฬาปริทรรศน์
63 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 4 ก.ค. 64
ติดตามความสำคัญของวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
กับความท้าทายในโลกอนาคต

โดย รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์
ประธานกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค