"สไตรีนโมโนเมอร์" ในเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว
159 views
0
0

ประเด็นสิ่งแวดล้อมจาก "สไตรีนโมโนเมอร์" ในเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว
• อุบัติเหตุจากสไตรีนโมโนเมอร์ ทำไมมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจึงรุนแรง
• สไตรีนโมโนเมอร์ ผลกระทบต่อสุขภาพถึงประเด็นต่อสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล | ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต | ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย