ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว มีอะไรในควันดำ ? | จุฬาปริทรรศน์
67 views
0
0

มีอะไรในควันดำ ?
ถอดบทเรียนจากเหตุไฟไหม้ : โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกหมิงตี้ ซ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
ติดตามฟังได้รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 11 ก.ค. 64

โดย อาจารย์ ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค