การเมืองเรื่องน่ารู้ : ผลกระทบจากการออกข้อกำหนดในการนำเสนอข่าวสารของสื่อ ตามพรก.ฉุกเฉินของภาครัฐ
56 views
0
0

การเมืองเรื่องน่ารู้ : ผลกระทบจากการออกข้อกำหนดในการนำเสนอข่าวสารของสื่อ ตามพรก.ฉุกเฉินของภาครัฐ

การเมืองเรื่องน่ารู้วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดำเนินรายการโดย "รศ.ตระกูล มีชัย"

- จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะฟันฝ่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต่อไป ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าติดตาม กับอีกหนึ่งกรณีที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
- ขณะเดียวกันบุคคลผู้มีชื่อเสียงก็ได้ออกมาวิจารณ์การบริหารงานของภาครัฐ ทำให้มีทั้งผู้ที่ออกมาให้ความเห็นที่แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน บางคนก็มีการฟังอย่างรอบด้าน
- แต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือ ผู้มรอำนาจของรัฐที่อยากแก้ไขปัญหาเรื่องของข่าวปลอม ที่ออกข้อดำหนดตามความในมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้วงสารสื่อมวลชนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมาก
- โดยมองว่าข้อกำหนดที่ระบุถึงการเอาผิดแม้เพียงแค่“ข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” อาจจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่รุนแรงมากขึ้น
- อาจจะส่งผลให้สื่อหรือผู้มีชื่อเสียงบางส่วนไม่กล้าจะออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง
- จึงอยากให้ศึกษากรณีที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยว่า การกระทำเช่นนี้จะทำให้สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

รายการการเมืองเรื่องน่ารู้