"การเมืองเรื่องโอลิมปิก" จาก Nazi Olympic : Berlin 1936 ถึง Pandemic Olympic : Tokyo 2020+1
828 views
0
0

การเมืองเรื่องโอลิมปิก
จาก Nazi Olympic : Berlin 1936 ถึง Pandemic Olympic : Tokyo 2020+1

เมื่อ 'กีฬา' เกี่ยวพัน 'การเมือง' เกี่ยวโยง 'ประวัติศาสตร์' ก่อร่างเป็น 'แรงบันดาลใจ'

แม้คนจะพูดกันว่าโอลิมปิกเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติ เป็นช่วงเวลาแห่งความสมานฉันท์ ความขัดแย้งจะเบาบางลงชั่วคราว แต่โอลิมปิกก็ไม่เคยปราศจากการเมือง เพราะแต่ไหนแต่ไรโอลิมปิกก็มักมีเรื่องการเมืองผสมปนเป โอลิมปิกจึงไม่ใช่เรื่องกีฬาอย่างเดียว แต่มีทั้งธุรกิจ การเมืองภายในและระหว่างประเทศเข้าไปด้วย

รัฐศาสตร์สู่สังคมเดือนสิงหาคมขอเริ่มต้นที่ Tokyo Olympic 2020 หรือที่เรียกว่า Pandemic Olympic โยงไปถึง Hitler หรือ Nazi Olympic 1936 กรุงเบอร์ลิน พร้อมแนะนำหนังสือ The Boys in The Boat: A epic journey to the heart of Hitter’s Berlin ตามรอยการเดินทางอันยิ่งใหญ่สู่ใจกลางเบอร์ลินของฮิตเลอร์ของเหล่านักพายเรือสหรัฐอเมริกา

Pandemic Olympic : Tokyo 2020+1 (นาที 4)

• วิบากกรรมโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น
• ทำไมแต่ละประเทศใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิก
• โอลิมปิกไม่ได้เป็นเรื่องกีฬาล้วนๆ แต่พัวพันธุรกิจและการเมืองด้วย
• ญี่ปุ่นใช้โอลิมปิกครั้งนี้แสดงภาพลักษณ์การเปิดรับความหลากหลายของคนหลายเชื้อชาติ รวมถึงยกระดับสปิริตของคนญี่ปุ่น
• ประเทศมหาอำนาจใช้โอลิมปิกแสดงแสนยานุภาพด้านกีฬา
• อุดมคติของโอลิมปิกกับความเป็นจริง
• บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในโอลิมปิก

Nazi Olympic : Berlin 1936 (นาที 28)

• ฮิตเลอร์ใช้โอลิมปิกเป็นเหมือนโฆษณาชวนเชื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเยอรมัน
• ระหว่างที่โอลิมปิกดำเนินไป ฮิตเลอร์ก็ไม่หยุดแผนรุกรานประเทศอื่น
• ฮิตเลอร์ใช้กีฬาเพื่อแสดงแสนยานุภาพของเชื้อชาติตน
• พายเรือ (Rowing) กีฬาที่ฮิตเลอร์หมายมั่นปั้นมือ ระดมฝีพายฝีมือดีทั้งหมดมาเพื่อการนี้
• ไฮไลท์คือพายเรือประเภท 8 คน ครั้งนั้นเยอรมันแพ้เด็กมหาวิทยาลัยวอชิงตันจากสหรัฐอเมริกา

หนังสือ The Boys in The Boat : A epic journey to the heart of Hitter’s Berlin (นาที 39)

เขียนโดย Daniel James Brown

เรื่องราวความมุ่งมั่น มุมานะและความมหัศจรรย์ของทีมนักกีฬาพายเรือจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สมาชิกส่วนใหญ่มาจากชนชั้นแรงงาน แต่รวมใจจ้ำฝีพายจนเอาชนะทีมจากเยอรมันในโอลิมปิกปี 1936 กรุงเบอร์ลิน (ของฮิตเลอร์) ได้

• การแข่งพายเรือ แค่พลังกายที่เข้มแข็งยังไม่พอ ต้องเข้มแข็งด้านจิตใจอย่างยิ่งยวดด้วย
• แม้จะมีการเมืองในโอลิมปิก แต่สปิริตในนักกีฬายังมีอยู่เสมอ
• คุณค่าสำคัญที่ได้เรียนรู้นอกเหนือจากกีฬาที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ถูกแปลไปหลายภาษาทั่วโลก

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย