การทดลองแนวทางสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ
185 views
0
0

การทดลองแนวทางสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ
• การสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
• ข้อจำกัดในการเข้าถึงการอ่านคืออะไร
• การอ่านโดยใช้สื่อเทคโนโลยีกับการอ่านหนังสือโดยตรง แตกต่างกันแค่ไหนและส่งผลต่อการอ่านหรือไม่
• การส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืนทำได้แบบใดบ้าง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการทดสอบโดยการทดลอง บอกผลอะไรบ้าง มารับฟังและหาคำตอบไปพร้อมกัน
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิชาภัทร ไม้งาม และ จารุวัฒน์ เอมซ์บุตร นักวิจัย