อยากโปร่งใส แต่ไม่อยากเปิดเผย
110 views
0
0

อยากโปร่งใส แต่ไม่อยากเปิดเผย
• ทำไมการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสจึงเป็นไปได้ด้วยความลำบาก
• การนำพาสังคมไทยให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นจะเป็นไปได้ไหม
• ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเปิดเผยข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลของรัฐสภาและนักการเมืองเพื่อสร้างความโปร่งใสคืออะไร
• ก้าวแรกที่ดีในการสร้างสังคมที่โปร่งใสในสังคมเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ได้ต้องเริ่มจากอะไร
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ณัฐภัทร เนียวกุล