เศรษฐกิจถดถอยกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ
87 views
0
0

เศรษฐกิจถดถอยกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ
• เป็นแนวโน้มที่ดีหรือไม่ที่ไตรมาสสองของปี 2564 เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นครั้งแรก 7.4% เมื่อเทียบจากฐานที่ต่ำที่สุด
ของปีที่แล้ว
• ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยถดถอยอย่างรุนแรง?
• นโยบายการเงินฝากความหวังได้มากน้อยแค่ไหน
• เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายพิจารณาจากอะไร
• การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้?
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย