เมือง Carbon Neutrality
185 views
0
0

เมือง Carbon Neutrality
• Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน คือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์
• ทุกวันนี้โลกเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ทำไมการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ Carbon Neutrality จึงมีความสำคัญ
• ทำไมประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องการได้รับผลกระทบจาก Climate Change ค่อนข้างมาก
• ทำอย่างไรที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ Carbon Neutrality ได้ ทุกคนมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนัน ชำนาญหมอ นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย