สตาร์ทอัพจุฬาฯ พัฒนา stem cell | จุฬาปริทรรศน์
89 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 19 ก.ย. 64
ติดตามสตาร์ทอัพ จุฬาฯ พัฒนา stem cell ป้อนความต้องการตลาดเอกชน

โดย ผศ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย VSCBIC คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค