ความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีในมุมเศรษฐศาสตร์และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
89 views
0
0

ความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีในมุมเศรษฐศาสตร์และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
• ตัวอย่างที่น่าสนใจอย่าง MV เพลง LALISA ที่ดังไปทั่วโลก บอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมในมุมมองของเศรษฐศาสตร์
• ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
• เศรษฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร
• ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหน
• ต้นทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีคือสิ่งผลักดันเศรษฐกิจที่สำคัญ
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ธันยพร จันทร์กระจ่าง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย