นวัตกรรมทางกฎหมาย กับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล | จุฬาปริทรรศน์
80 views
0
0

นวัตกรรมทางกฎหมาย กับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มีความสำคัญอย่างไร ? ติดตามในรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 26 ก.ย. 64

โดย อาจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค