ดนตรีบำบัด | จุฬาปริทรรศน์
87 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 3 ต.ค. 64
ติดตามดนตรีบำบัด ศาสตร์และศิลป์เพื่อร่างกายและจิตใจ

โดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค