เศรษฐศาสตร์ในโลกเสมือนจริง
129 views
0
0

เศรษฐศาสตร์ในโลกเสมือนจริง
• ระบบเศรษฐกิจในโลก Metaverse จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
• ความเป็นไปได้ของระบบเศรษฐกิจในโลกเสมือนจริงมีมากน้อยขนาดไหน
• ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย