เศรษฐศาสตร์ในโลกเสมือนจริง
85 views
0
0

เศรษฐศาสตร์ในโลกเสมือนจริง
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย