การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
108 views
0
0

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
______________________
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย